KLAR TIL ÅRSAFSLUTNING?

Er det snart tid til at skue mod et nyt regnskabsår?

Inden du kan gøre det med god samvittighed, så er det vigtigt at få lukket det gamle på en god måde.

Nedenfor en checkliste til en række af de ting, der er vigtige i forbindelse med årsafslutningen:

Afstemninger:

 • Banker - er der styr på alle de åbne poster, og er alle indbetalingerne bogført
 • Moms, A-skat og andre offentlige afgifter - stemmer den bogførte moms med indberetningerne til SKAT? Stemmer skattekontoen?
 • Optælling og opgørelse af varelager, herunder også dokumentation for indkøbspriserne
 • Debitorer - er der mange gamle debitorer? Skal der igangsættes en rykkerprocedure? Er det tid til at sende kunder til inkasso?
 • Er anlægskartoteket up-to-date? Er den nye bil eller den nye server lagt ind i anlægskartoteket, er den gamle bil fjernet.
 • Afstemning af løn til SKAT's registreringer (e-indkomst)

Deadlines?

 • Aflevering af årsrapporten - Det skal normalt ske senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. med et regnskabsår, der slutter 31/12 er deadline den 30/6 året efter. Har du forskudt regnskabsår, så kan deadlines være anderledes.
 • Indberetninger til banker eller långivere i henhold til lånebetingelser
 • Indberetning af selvangivelsen

Er revisionen fravalgt?

 • Hvem skal så opstille årsrapporten?
 • Og hvad med skatteberegningen?

Andre indberetninger?

 • Indberetning til SKAT af hovedaktionærinformationer
 • EU-moms
 • Danmarks Statistik
SATO_BUSINESS_LOKALE
logo

31 19 75 88

53 20 52 00

Rådhusvej 6C
4640 Faxe

Lundemarken 6
4000 Roskilde

E-conomic partner

Legaldesk partner

Anerkendt af vores kunder og levarandører

info@sato.dk

©2022 – All rights reserved