Bogføring følger med det at drive virksomhed. For nogen falder det naturligt at holde styr på regnskabet, men de fleste vil hellere arbejde med deres kernekompetencer, hvor du kan skabe mest værdi for din virksomhed.

Det kan være svært at holde styr på samtlige udgifter og indtægter og de fakturaer, bilag mm., som hører med til dette. Rod i bogføringen kan give problemer med overblikket over virksomhedens økonomi og potentielt med partnere, banker og offentlige myndigheder såsom SKAT.

Fra 1/7 2022 er det desuden et krav fra myndighederne, at virksomheden har nedskrevne procedurer for, hvordan man udfører sin bogføring og hvem, der har ansvar herfor. Vi kan hjælpe med at få disse beskrevet og dokumenteret.

På samme tid er bogføring en meget tidskrævende opgave, som ikke alle virksomheder har tiden eller kompetencerne til at udføre selv. Derfor kan det i mange tilfælde være en fordel at vælge en professionel ekstern partner, der ikke blot kan hjælpe med bogføringen men også rådgive om best practices vedrørende virksomhedens økonomi.

SATO sørger for at få styr på din bogføring, så virksomhedens cash flow er konstant under overvågning og alle posteringer bliver dokumenteret og bogført korrekt. Bogføring er et essentielt værktøj til at holde styr på virksomhedens økonomi på kort og lang sigt, da virksomhedens likviditet og cash flow skal bruges på ledelsesplan til at foretage de rigtige strategiske beslutninger ud fra et korrekt og realistisk økonomisk grundlag.

logo

31 19 75 88

53 20 52 00

Rådhusvej 6C
4640 Faxe

Lundemarken 6
4000 Roskilde

E-conomic partner

Legaldesk partner

Anerkendt af vores kunder og levarandører

info@sato.dk

©2022 – All rights reserved