KLAR TIL ÅRSAFSLUTNINGEN?

Nu er det snart tid til at skue mod et nyt regnskabsår. Men inden du kan gøre det med god samvittighed er det vigtigt at få lukket det gamle på en god måde.

Nedenfor en checkliste til en række af de ting, der er vigtige i forbindelse med årsafslutningen:

Afstemninger:

  • Er anlægskartoteket up-to-date? Er den nye bil eller den nye server lagt ind i anlægskartoteket, og er den gamle bil fjernet.
  • Banker - er der styr på alle de åbne poster, og er alle indbetalingerne bogført
  • Moms, A-skat og andre offentlige afgifter - stemmer den bogførte moms med indberetningerne til SKAT? Stemmer skattekontoen?
  • Optælling og opgørelse af varelager, herunder også dokumentation for indkøbspriserne
  • Debitorer - er der mange gamle debitorer? Skal der igangsættes en rykkerprocedure? Er det tid til at sende kunder til inkasso?

Deadlines?

  • Aflevering af årsrapporten 2016 - Det skal ske senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. med et regnskabsår, der slutter 31/12-16 er deadline den 31/5-17
  • Indberetninger til banker eller långivere i henhold til lånebetingelser
  • Indberetning af selvangivelsen

Er revisionen fravalgt?

  • Hvem skal så opstille årsrapporten?
  • Og hvad med skatteberegningen?
COLOURBOX_SAMPLE3414148
logo

40 46 55 00

Lundemarken 6
4000 Roskilde

E-conomic partner

Anerkendt af vores kunder og levarandører

info@sato.dk

©2019 – All rights reserved